Rostlinná výroba

rostlinna-vyroba

POJIŠTĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN

Pojištění se sjednává buď pro jednotlivé plodiny nebo jako paušální plošné pojištění pro celou výměru vyjmenovaných plodin. Plodiny se pojišťují na vybraná rizika dle podmínek pojišťovny.

Pojistnou částku si volí pojistník sám  pro každý druh plodiny – pojištěné výtěžky dle tabulek hektarových výtěžků …

 

Plodiny:

 • ovoce
 • chmel
 • mák
 • cukrová a krmná řepa, brambory
 • hořčice, slunečnice
 • kukuřice
 • vinná réva
 • obiloviny  (pšenice,ječmen,oves,žito,…. )

Pojištěná rizika:

 • krupobití
 • požár
 • mráz
 • zaplavení
 • naplavení zeminy
 • poškození škůdci či větrem …

ORNÁ PŮDA

 • pojištěná rizika – požár, krupobití, mráz, poškození větrem, naplavení zeminy, zaplavení, požerky slimáků …

POJIŠTĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ

 • pro případ požáru a dalších živelních rizik (vichřice, tíha sněhu,krupobití,povodeň,záplava …)
Partneři
Kontakty

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.