Cestovní pojištění

Kryje rizika spojená s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel, nebo způsobení škody třetí osobě v průběhu jednorázových nebo opakovaných turistických a pracovních cest do zahraničí (pojistná smlouva pro opakování má dobu platnosti zpravidla jeden rok). Krytí rizika terorismu, záchranné pátrací činnosti horské služby a velké množství sortovních aktivit u všech typů cest je většinou  bez navýšení pojistného.

Cestovní pojištěníProč je důležité se pojistit?

Náklady na léčbu v některých cizích zemích mnohonásobně převyšují náklady na léčbu v ČR. I když mají naši občané při pobytu ve státech Evropské unie nárok na zdravotní péči na účet svých zdravotních pojišťoven (Evropský zdravotní průkaz), v mnoha případech je vyžadována vysoká spoluúčast, kterou zdravotní pojišťovny nehradí. Z Evropského zdravotního průkazu také není kryta repatriace zpět do vlasti. Na cestách hrozí nejenom zdravotní rizika, ale i další rizika jako je např. krádež zavazadel, jejich ztráta při letecké dopravě, riziko neúmyslného způsobení škody třetí osobě, riziko úrazu a další.

Co pojištění nabízí:

Pojištění léčebných výloh Vám pomůže v případech náhlého onemocnění, úrazu nebo smrti v zahraničí. Z tohoto pojištění je hrazeno:

 • ambulantní lékařské ošetření
 • předepsané léky a zdravotnický materiál
 • hospitalizace
 • lékařsky neodkladná operace
 • převoz nemocného do ČR
 • převoz tělesných ostatků do ČR
 • zubní ošetření k odstranění akutní bolesti
 • případně další doplňkové asistenční služby (dle jednotlivých pojistných podmínek)

Možnosti připojištění:

 • úrazové pojištění
  Pojistěte se pro případ, že budete v důsledku úrazu dlouhodobě hospitalizováni nebo Vám úraz zanechá trvalé následky. V případě smrti úrazem má oprávněná osoba nárok na jednorázové odškodné.
 • pojištění cestovních zavazadel
  Budou Vám uhrazeny náklady jako odškodné za odcizená, poškozená nebo ztracená zavazadla. Pojištění zavazadel Vám navíc kryje náklady potřebné k zakoupení nejnutnějších potřeb při čekání na zpožděný let nebo Vaše zavazadla.
 • pojištění odpovědnosti za škodu
  Chraňte sebe a svou rodinu pojištěním, které za Vás převezme závazek finančního odškodnění, pokud někomu způsobíte škodu na zdraví či majetku.
 • pojištění storna zájezdu
  Je možné sjednat v okamžiku zaplacení jakékoliv cestovní služby, která obsahuje v obchodních podmínkách také podmínky pro stornování. Pojistit si můžete celý zájezd, samostatné letenky a jízdenky nebo úhradu za ubytování.
 • případně další pojištění (dle jednotlivých pojistných podmínek - připojištění rizikvých sportů, zpoždění letadla ...)

 Jaké faktory ovlivňují výši pojistného:

 • územní platnost (Evropa, svět s USA a svět bez USA)
 • věk pojištěného
 • délka pobytu v zahraničí
 • zaměření cesty (turistická, pracovní, se sportovním zaměřením)

Jak funguje asistenční služba?

Pojišťovny spolupracují s asistenčními službami, které zařizují potřebnou pomoc v zemi, kde došlo k pojistné události. Asistenční služby fungují 24 hodin denně v českém jazyce.

Základní asistenční služby - garance a zajištění úhrady nákladů na léčebné výlohy v zahraničí  odborné poradenství, jak postupovat při úrazu nebo onemocnění a na které zdravotnické zařízení se obrátit , zajištění hospitalizace, kontrola průběhu léčby, konzultace s ošetřujícími lékaři, tlumočení požadavků , zajištění potřebných léků a jiného zdravotnického materiálu , zprostředkování informací pro Vaše nejbližší , zorganizování dopravy nezletilých dětí do ČR a v případě hospitalizace pobyt člena rodiny v blízkosti ….

Doplňkové asistenční služby – zahrnují  navíc např. právní pomoc v zahraničí, technickou pomoc v ČR nebo zaslání finanční hotovosti do zahraničí, základní asistenční pomoc v místě bydliště po dobu Vaší nepřítomnosti , pomoc v případě ztráty nebo odcizení cestovních dokladů, úhrada nákladů za předčasný návrat ze zahraničí...

Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.