Živočišná výroba

zivocisna-vyroba POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Pojištění hospodářských zvířat lze pro případ nákaz dle jednotlivých druhů zvířat a to skot, prasata, ovce a kozy, drůbež, koně.

Vztahuje se na uhynutí, utracení, nutnou porážku nebo poražení pojištěného zvířete.

K pojištění lze sjednat  kompletní živelní pojištění i pojištění jiných rizik, např. zabití elektrickým proudem, úhyn zvířat přehřátím organismu vlivem vysokých venkovních teplot, apd.

Pojistnou částku si klient volí pro každou kategoriii zvířat.

 

 

 

 

 

Zvířata:

 • skot
 • prasata
 • ovce
 • kozy
 • drůbež
 • koně

Pojištění pro případ rizik:

 • nákazy ( pojistitelné jsou nebezpečné nákazy v rozsahu vymezeném zákonem o péči o zvířata (viz.Veterinární zákon) a vyjmenované ve všeobecných podmínkách daných  pojistitelů
 • akutní otrava
 • zasažení zvířete el. proudem
 • živelní nebezpečí ( požár, výbuch, úder blesku, pád letadla,vichřice,krupobití,záplava,….)
 • jiná hromadná onemocnění
 • škody na plemenných zvířatech ( uhynutí, porážka a utracení z důvodu akutní neinfekční nemoci, úrazu, porodní škody ..)

Máte-li pojistný zájem nebo dotazy, neváhejte nás kontaktovat a použijte kontaktní formulář.

Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.