Povinné ručení

Povinné ručení

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv.povinné ručení) poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ škody způsobené provozem vozidla cizím, třetím osobám. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného/poškozených. Pojištění nabízí pojistnou ochranu ve zvolené výši  limitu  Kč na každého zraněného nebo usmrceného a  ve zvolené výši limitu Kč  na majetkovou škodu pro všechny poškozené. Výši limitů plnění lze zvolit i na vyšší limity plnění dle nabídek jednotlivých pojistitelů. 

Všechna práva a povinnosti účastníků tohoto pojištění jsou vyjma pojistných podmínek definovány ustanovením zákona č. 168/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 

Na jaká nebezpečí se můžete pojistit:

 • škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných
 • věcné škody
 • škody, které mají povahu ušlého zisku
 • účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených výše uvedeným zákonem

Doplňková připojištění:

 • pojištění čelního nebo všech skel ve vozidle
 • pojištění osob ve vozidle (úrazové pojištění)
 • pojištění zavazadel
 • úhrada nákladů na zapůjčení náhradního vozidla
 • pojištění asistenčních služeb
 • pojištění pro případ živelní události
 • poškození vozidla zvířetem
 • střet vozidla se zvířetem
 • havarijní pojištění

Výši pojistného ovlivňuje:

 • kategorie vozidla (os. automobil, tahač apod.)
 • zdvihový objem nebo výkon motoru
 • zvolený limit pojistného plnění
 • segmentační kriteria (např. věk,fyzická osoba, právnická osoba, bydliště vlastníka vozidla, stáří vozidla apod.)
 • předchozí bezeškodní průběh (systém Bonus/Malus)

Chci uzavřít povinné ručení

Máte-li pojistný zájem o sjednání povinného ručení nebo dotazy týkající se povinného ručení Vašeho vozidla,
prosím kontaktujte nás. Můžete nás také kontaktovat telefonicky.

Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.