Povinné ručení

Povinné ručení

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv.povinné ručení) poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ škody způsobené provozem vozidla cizím, třetím osobám. Pojištěného chrání před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného/poškozených. Pojištění nabízí pojistnou ochranu ve zvolené výši  limitu  Kč na každého zraněného nebo usmrceného a  ve zvolené výši limitu Kč  na majetkovou škodu pro všechny poškozené. Výši limitů plnění lze zvolit i na vyšší limity plnění dle nabídek jednotlivých pojistitelů. 

Všechna práva a povinnosti účastníků tohoto pojištění jsou vyjma pojistných podmínek definovány ustanovením zákona č. 168/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 

Na jaká nebezpečí se můžete pojistit:

 • škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných
 • věcné škody
 • škody, které mají povahu ušlého zisku
 • účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených výše uvedeným zákonem

Doplňková připojištění:

 • pojištění čelního nebo všech skel ve vozidle
 • pojištění osob ve vozidle (úrazové pojištění)
 • pojištění zavazadel
 • úhrada nákladů na zapůjčení náhradního vozidla
 • pojištění asistenčních služeb
 • pojištění pro případ živelní události
 • poškození vozidla zvířetem
 • střet vozidla se zvířetem
 • havarijní pojištění

Výši pojistného ovlivňuje:

 • kategorie vozidla (os. automobil, tahač apod.)
 • zdvihový objem nebo výkon motoru
 • zvolený limit pojistného plnění
 • segmentační kriteria (např. věk,fyzická osoba, právnická osoba, bydliště vlastníka vozidla, stáří vozidla apod.)
 • předchozí bezeškodní průběh (systém Bonus/Malus)
Partneři
Kontakty

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.