Pojištění podnikatelů a průmyslu

delnici

Poskytneme kompletní nabídku pojistné ochrany pro podnikatele, malé, střední a velké podnikatelské subjekty,  příspěvkové a rozpočtové organizace, pro bytové domy společenství vlastníků nemovitostí.

PROČ SJEDNAT POJIŠTĚNÍ -   HLAVNÍ VÝHODY

  • komplexní ochrana
  • flexibilita pojištění – libovolná kombinace pojištění
  • pojistná ochrana proti živelným rizikům včetně  doplňkových připojištění ostatních pojistných nebezpečí – stavebnicový systém dle volby klienta
  • možnost uplatnění zajímavých slev

POJIŠTĚNÍ LZE SJEDNAT PRO:

NEMOVITOSTI

Budovy včetně bytových domů, jiné stavby sloužící k podnikání ….

MOVITÉ VĚCI

Výrobní a provozní zařízení, zásoby, cizí věci, cennosti, denní tržba,vícenáklady …

POŠKOZENÍ A ZNIČENÍ SKEL

Vnější zasklení, firemní štíty, reklamní tabule, vitríny, osvětlení, náklady na provizorní opravu  …..

ELEKTRONIKU

ALL RISKS pojištění pro kancelářskou elektroniku, zdravotnickou  elektroniku, ….

NÁKLAD

Náklad přepravovaný vlastním motorovým vozidlem.

PŘERUŠENÍ PROVOZU

Přerušení provozu v důsledku pojistné události (ztráta provozního zisku,stálé provozní náklady,…)

POJÍZDNÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ

ALL RISKS pojištění ( strojní škody, živelná rizika,havárie,odcizení, přeprava…. škody na elektronických prvcích a elektrotechnických součástech) pro rypadla, nakladače, bagry, buldozery,finišery, silniční frézy, válce, … zemědělskou techniku – traktory, kombajny, secí stroje ….

STACIONÁRNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

ALL RISKS pojištění  pro kovoobráběcí, tvářecí, tiskárenské, polygrafické, balicí, textilní, potravinářské stroje, zařízení na řezání laserem nebo vodním paprskem …..dřevozpracující a dřevoobráběcí stroje a zařízení, ….

STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění se vztahuje na realizaci stavebního nebo montážního díla na území České republiky v hodnotě dodávek a výkonů kontrahovaných prací včetně materiálů a hmot, které budou použity pro budované dílo a jsou skladovány na místě pojištění. Lze pojistit objekty zařízení staveniště, stavební stroje, náklady na vyklizení místa pojištění, pojištění okolního majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, investorův ušlý zisk…

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A ZA VÝROBEK

Pojištění představuje pojistnou ochranu pro případ škody, kterou pojištěný způsobí při své podnikatelské činnosti třetí ( cizí ) osobě.(škoda na životě, zdraví,majetku , jiná škoda – ušlý zisk,ztráta na výdělku, jiné finanční škody …), více ...

PROFESNÍ ODPOVĚDNOST

Pojištění odpovědnosti pro nestátní zdravotnická zařízení, lékárny, advokáty, auditory, notáře, sociální služby, daňové a účetní poradce, …

ODPOVĚDNOST SILNIČNÍHO DOPRAVCE

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou třetí osobě na přepravovaném zboží v rozsahu a ve výši určeném právním předpisem.Pojištěny jsou škody způsobené činností silničního dopravce vzniklé na zboží přepravovaném na základě přepravních smluv. 

ZÁSILKY

Lze pojistit všechny zásilky dopravované různými druhy dopravních prostředků. Pojištění se sjednává na skutečnou hodnotu dopravovaného zboží, a to z místa odeslání zásilky do místa určení, včetně všech překladů nebo skladování v průběhu pojištěné cesty. Pojištění si může sjednat prodávající, kupující nebo speditér dopravující zboží.

Máte-li pojistný zájem  nebo další dotazy, neváhejte nás kontaktovat a použijte kontaktní formulář.

Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.