Cestovní pojištění

Kryje rizika spojená s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel, nebo způsobení škody třetí osobě v průběhu jednorázových nebo opakovaných turistických a pracovních cest do zahraničí (pojistná smlouva pro opakování má dobu platnosti zpravidla jeden rok). Krytí rizika terorismu, záchranné pátrací činnosti horské služby a velké množství sortovních aktivit u všech typů cest je většinou  bez navýšení pojistného.

Cestovní pojištěníProč je důležité se pojistit?

Náklady na léčbu v některých cizích zemích mnohonásobně převyšují náklady na léčbu v ČR. I když mají naši občané při pobytu ve státech Evropské unie nárok na zdravotní péči na účet svých zdravotních pojišťoven (Evropský zdravotní průkaz), v mnoha případech je vyžadována vysoká spoluúčast, kterou zdravotní pojišťovny nehradí. Z Evropského zdravotního průkazu také není kryta repatriace zpět do vlasti. Na cestách hrozí nejenom zdravotní rizika, ale i další rizika jako je např. krádež zavazadel, jejich ztráta při letecké dopravě, riziko neúmyslného způsobení škody třetí osobě, riziko úrazu a další.

Co pojištění nabízí:

Pojištění léčebných výloh Vám pomůže v případech náhlého onemocnění, úrazu nebo smrti v zahraničí. Z tohoto pojištění je hrazeno:

 • ambulantní lékařské ošetření
 • předepsané léky a zdravotnický materiál
 • hospitalizace
 • lékařsky neodkladná operace
 • převoz nemocného do ČR
 • převoz tělesných ostatků do ČR
 • zubní ošetření k odstranění akutní bolesti
 • případně další doplňkové asistenční služby (dle jednotlivých pojistných podmínek)

Možnosti připojištění:

 • úrazové pojištění
  Pojistěte se pro případ, že budete v důsledku úrazu dlouhodobě hospitalizováni nebo Vám úraz zanechá trvalé následky. V případě smrti úrazem má oprávněná osoba nárok na jednorázové odškodné.
 • pojištění cestovních zavazadel
  Budou Vám uhrazeny náklady jako odškodné za odcizená, poškozená nebo ztracená zavazadla. Pojištění zavazadel Vám navíc kryje náklady potřebné k zakoupení nejnutnějších potřeb při čekání na zpožděný let nebo Vaše zavazadla.
 • pojištění odpovědnosti za škodu
  Chraňte sebe a svou rodinu pojištěním, které za Vás převezme závazek finančního odškodnění, pokud někomu způsobíte škodu na zdraví či majetku.
 • pojištění storna zájezdu
  Je možné sjednat v okamžiku zaplacení jakékoliv cestovní služby, která obsahuje v obchodních podmínkách také podmínky pro stornování. Pojistit si můžete celý zájezd, samostatné letenky a jízdenky nebo úhradu za ubytování.
 • případně další pojištění (dle jednotlivých pojistných podmínek - připojištění rizikvých sportů, zpoždění letadla ...)

 Jaké faktory ovlivňují výši pojistného:

 • územní platnost (Evropa, svět s USA a svět bez USA)
 • věk pojištěného
 • délka pobytu v zahraničí
 • zaměření cesty (turistická, pracovní, se sportovním zaměřením)

Jak funguje asistenční služba?

Pojišťovny spolupracují s asistenčními službami, které zařizují potřebnou pomoc v zemi, kde došlo k pojistné události. Asistenční služby fungují 24 hodin denně v českém jazyce.

Základní asistenční služby - garance a zajištění úhrady nákladů na léčebné výlohy v zahraničí  odborné poradenství, jak postupovat při úrazu nebo onemocnění a na které zdravotnické zařízení se obrátit , zajištění hospitalizace, kontrola průběhu léčby, konzultace s ošetřujícími lékaři, tlumočení požadavků , zajištění potřebných léků a jiného zdravotnického materiálu , zprostředkování informací pro Vaše nejbližší , zorganizování dopravy nezletilých dětí do ČR a v případě hospitalizace pobyt člena rodiny v blízkosti ….

Doplňkové asistenční služby – zahrnují  navíc např. právní pomoc v zahraničí, technickou pomoc v ČR nebo zaslání finanční hotovosti do zahraničí, základní asistenční pomoc v místě bydliště po dobu Vaší nepřítomnosti , pomoc v případě ztráty nebo odcizení cestovních dokladů, úhrada nákladů za předčasný návrat ze zahraničí...

Partneři
Kontakty

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.