ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST V POJIŠŤOVNICTVÍ

Je odborná činnost prováděná fyzickými a právnickými osobami – pojišťovacími zprostředkovateli.

POJIŠŤOVACÍ  ZPROSTŘEDKOVATEL (PZ)

Fyzická nebo právnická osoba, která je na základě oprávnění ČNB  způsobilá poskytovat služby na finančním trhu.

ČINNOST PZ

 • Uzavírání pojistných smluv jménem a na účet pojišťovny.
 • Předkládání návrhů pojistných smluv zájemcům o pojištění
 • Provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistné smlouvy.
 • Pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných smluv (tzv. klientský servis).

Podmínky pro podnikání v oblasti pojišťovacího zprostředkování upravuje zákon č. 38/2004Sb.

Seznam pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří splňují podmínky zákona a jsou oprávněni provozovat činnost pojišťovacího zprostředkovatele.

Typy pojišťovacích zprostředkovatelů

1. Pojišťovací makléř (PM)

 • Zprostředkovává odbornou činnost pro zájemce o pojištění ( klienta).
 • Může inkasovat pojistné a zprostředkovávat výplatu pojistného plnění.
 • Za škody způsobené při výkonu zprostředkovatelské činnosti odpovídá sám zprostředkovatel, musí být pro případ odpovědnosti pojištěn.

2. Výhradní pojišťovací agent (VPA)

 • Vykonává činnost jménem a na účet jedné pojišťovny a na základě písemné smlouvy.
 • Může inkasovat peníze a zprostředkovávat výplatu pojistného.
 • Za škody způsobené při výkonu činnosti odpovídá příslušná pojišťovna, jejíž produkt nabízí.

3. Pojišťovací agent (PA)

 • Vykonává činnost jménem a na účet více pojišťoven( bez jakéhokoliv omezení), vždy na základě písemné smlouvy.
 • Může inkasovat pojistné a zprostředkovávat výplatu pojistného plnění.
 • Za škody způsobené zprostředkovatelem při výkonu činnosti odpovídá pojišťovna, pokud se k tomu písemně zavázala a nebo sám zprostředkovatel , musí mít pro tento případ sjednáno pojištění odpovědnosti.

4. Vázaný pojišťovací zprostředkovatel (VZP)

 • Je oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost pro jednu nebo více pojišťoven.
 • V případě, že nabízí pojištění pro více pojišťoven, nesmí nabízet vzájemně konkurenční produkty těchto pojišťoven.
 • Řídí se písemnou smlouvou, uzavřenou s příslušnou pojišťovnou, pro kterou zprostředkovává pojištění.
 • Nesmí inkasovat pojistné ani zprostředkovávat výplatu pojistného plnění.
 • Za škodu jím způsobenou při výkonu zprostředkovatelské činnosti odpovídá pojišťovna, jejíž pojistný produkt nabízí – nemusí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti PZ.

5. Podřízený pojišťovací zprostředkovatel (PPZ)

 • Vykonává činnost na základě písemné smlouvy jménem a na účet PM, PA nebo VPA.
 • Nesmí inkasovat pojistné ani zprostředkovávat výplatu pojistného plnění.
 • Odpovědnost za škodu, kterou způsobí při své činnosti odpovídá PM, PA nebo VPA, pro které činnost vykonává.
Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.