Profil a výhody ALIANCE J.K.L. Finance

Společnost ALIANCE J.K.L. Finance, spol. s r.o. vznikla v roce 2003 za účelem poskytovat  zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví.

Nabízíme  pojistné služby, pro občany, podnikatele a průmysl z široké nabídky pojistných produktů pojišťoven na českém trhu.

V  roce 2008 – ALIANCE J.K.L. Finance se sloučila s fyzickou osobou Hanou Kujalovou,  navázala na její patnáctiletou zkušenost v oblasti pojištění a převzala péči o klienty.

Náš cíl:  spokojený klient

 • V současné době zastupujeme klienty z řad podnikatelů, průmyslu a soukromých osob.
 • Zkušenosti z desetileté spolupráce s významnou leasingovou společností v oblasti pojištění leasingových obchodů se zaměřením na strojní pojištění a povinné ručení.

Předmětem činnosti makléřské společnosti  ALIANCE J.K.L. Finance, spol. s r.o.

je zastupování klientů na základě smlouvy v jejich vztahu s pojistiteli na českém pojistném trhu. Zprostředkování odborné činnosti pro zájemce o pojištění je dle zákona 38/2004 Sb. Podléháme dozoru České Národní Banky.

 • Nabízíme pojistné produkty z nabídek renomovaných pojišťoven na našem pojistném trhu.
 • Poskytujeme bezplatné, nezávislé a kvalifikované   poradenství v široké oblasti pojistných služeb.
 • Poskytujeme klientský servis při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných smluv.
 • Doporučujeme svýmklientům optimální produkty dle jejich potřeb a pojistného zájmu.
 • Klademe důraz na kvalitní pojistnou ochranu a individuální přístup ke klientům.
 • Upřednostňujeme dlouhodobý přínos před krátkodobým ziskem.
 • Vystupujeme vždy důvěryhodně a usilujeme abychom byli spolehlivými partnery.
 • Motivací naší činnosti je spokojenost klienta.
 • Upevňujeme dobré jméno naší společnosti svou profesionální činností, ručíme za odbornou  způsobilost svých zaměstnanců, obchodních zástupců a ručíme za dodržování právních a etických norem.
 • Zachováváme mlčenlivost o všech skutečnostech o nichž se dozvíme od svých klientů při výkonu své činnosti, a to i po ukončení smluvního vztahu s klientem.

Dokumenty

Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.