POJIŠTĚNÍ VOZIDEL - FAQ - ČASTÉ DOTAZY

clovek-otaznik

Jak podám výpověď stávající smlouvy?

Změna pojištovny

Pojištění vozidla (povinné ručení, havarijní pojištění) se uzavírá většinou na dobu jednoho roku s automatickým prodloužením na další pojistné období s různou frekvencí plateb pojistného ( roční, pololetní, čtvrtletní).

Změnu pojišťovny lze tedy provézt pouze k výročnímu dni sjednání pojištění. Výpovědní lhůta je 6 týdnů před výročním dnem a musí být pojišťovně doručena v této lhůtě, tedy nejpozději 6 týdnů před výročním dnem. Proto je třeba dát výpověď o několik dní dříve, aby byla včas pojišťovně doručena. V případě promeškání této lhůty bude smlouva ukončena až k následujícímu výročnímu dni.  

Jak mám provádět změny na pojistné smlouvě?

Některé jednoduché změny, jako například změnu registrační značky vozidla (dříve SPZ), můžete nám telefonicky nahlásit, nebo oznámit kontaktním formulářem nebo e-mailem. Změnu týkající se Vašeho jména, bydliště, majitele vozidla je třeba co nejrychleji  oznámit pojistiteli.

Kdy obdržím zelenou kartu?

Při uzavření povinného ručení vždy ihned obdržíte zelenou kartu i s pojistnou smlouvou.
Před koncem její platnosti pojistitelé klientům vždy zasílají novou i s vyúčtováním pojistného na další pojistné období, pokud klient smlouvu neukončí. Veškeré zásilky jsou odesílány na poslední klientem nahlášenou adresu - veškeré změny v korespondenční adrese oznamujte včas.

Kdy je nárok na bonus?

Bonus je sleva za bezeškodní průběh pojištění u povinného ručení a také u havarijního pojištění.

Za každých 12 měsíců bezeškodního  průběhu získáte od pojišťovny slevu na pojistném ve výši 5 %. Bonusy přebírá každá pojišťovna. Bonus se uplatňuje pro všechny druhy vozidel, a to jak u fyzických osob, tak u podnikatelů a právnických osob.

Co je celková doba trvání předchozího pojištění, vztahuje se ke mně nebo k autu?

Tzv. BONUS za bezeškodní průběh pojištění  je vázaný na klienta = pojistníka, nikoliv na auto. Jde o celkovou dobu trvání předchozích pojištění (všech pojistných smluv) v celých měsících. Doba pojištění u povinného ručení se započítává od 1.1.2000, před tímto datem se doba nezapočítává.

Prodej vozidla

Prodáváme-li své vozidlo, musíme ho odhlásit na "Dopravním inspektorátu" neboť v evidenci policie je jako majitel stále evidován původní držitel vozidla. Pokud  nový držitel vozidla nesplní svou povinnost a nesjedná  povinné pojištění ze zákona tzv.  povinné ručení, může být  postižen právě původní držitel pokutou a povinností doplatit pojištění za uplynulé roky. Nový držitel by měl také kontaktovat původního zapsaného držitele, aby se převod vozidla na dopravním inspektorátu řádně uskutečnil, neboť může nastat situace, že původní majitel může v obavě před pokutou vozidlo na dopravním inspektorátu trvale vyřadit z provozu. Dochází pak ke ztrátě technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích a její opětovné získání je u starších vozidel velmi obtížné.   

Co mám dělat po prodeji vozidla?

Bez zbytečného odkladu nám nebo pojišťovně oznamte, že došlo ke změně vlastníka vozidla. Pojištění odpovědnosti za škody zaniká k datu, kdy změnu ohlásíte. Žádost o zánik pojištění musí být pojistníkem podepsána. Pojišťovna zasílá  oznámení o zániku pojištění.K žádosti se dokládá kopie Technického průkazu (změna vlastníka, vyřazení vozidla z evidence). Pojišťovna zasílá oznámení o zániku pojištění, vrací přeplatek pojistného ke dni zániku.

Smrt registrovaného držitele vozidla

V případě  smrti zaevidovaného držitele vozidla je potřeba vozidlo co nejdříve převést na dědice vozidla a uzavřít povinné ručení na nového majitele. Změnu nahlásit pojistiteli.

Ještě nemám vystavený (český) velký technický průkaz, mohu si sjednat pojištění?

Ano, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je možné sjednat ještě před vystavením českého technického průkazu. Podmínkou pro sjednání základního havarijního pojištění je, že k vozidlu byl již  vystaven platný český technický průkaz.

Platí pojištění vozidla ( povinné ručení, havarijní pojištění ) jen v České republice nebo i v zahraničí?

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla je platné i v zahraničí. Územní platnost povinného ručení je vyznačena na zelené kartě. 
Územní platnost základního havarijního pojištění je stanovena v pojistných podmínkách.

 

Partneři
Kontakty

518 614 101 518 616 167

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.