Pojištění nemovitosti

Majetkové pojištění nnemovitosti

Pojištění nemovitostí poskytuje pojistnou ochranu obytných budov a souvisejících staveb, které jsou součástí pozemku, resp. pozemků, které jsou v jednotném funkčním celku s pozemkem, na němž je pojištěná budova umístěna.

Předmětem pojištění může být tedy rodinný dům, bytový dům, rekreační chalupa či chata, byt v osobním vlastnictví, garáž včetně součástí a příslušenství a dalších staveb, jako jsou ploty, bazény, skleníky apod. Tímto druhem pojištění lze pojistit budovu již ve fázi výstavby. Pojištěny jsou také stavební materiál a dočasné objekty, zařízení staveniště potřebné k nově zahajované stavbě (novostavbě) pojištěné budovy, pokud se nacházejí na a pozemcích, které jsou v jednotném funkčním celku s pozemkem, na němž je umístěna tato pojištění budova.

Základní pojištění se vztahuje na škody způsobené: 

Připojištění  dalších rizik:

 • rozbití skla v oknech a dveřích
 • škody způsobené nárazem dopravního prostředku
 • vystoupnutí vody z odpadního potrubí
 • poškození  zateplené fasády ptactvem a hmyzem
 • vniknutí atmosférických srážek do bytu...

Pojištění odpovědnosti za škodu občanů

 • náhrada škody, za níž odpovídá pojištěný nebo osoby žijící s ním ve společné domácnosti třetím osobám  Více ....

ASISTENČNÍ SLUŽBY

Bezplatné asistenční služby jsou poskytovány jako součást sjednaného pojištění domácnosti nebo nemovitosti a  jsou zajišťovány  smluvními partnery pojišťoven pro poskytování asistenčních služeb.

Rozsah služeb je poskytován dle pojistných podmínek jednotlivých pojišťoven, např.:

 • urgentní služby mohou být využívány 24 hodin denně, 365 dní v roce. Lze je využívat opakovaně, a to po celou dobu účinnosti Vaší pojistné smlouvy.
 • v případě havarijní situace vyžadující bezodkladné řešení, kterou není pojištěný schopen vyřešit vlastními silami nebo jiným obvyklým způsobem včetně zabouchnutí klíčů (dále jen "stav nouze"), organizace vyslání technické pohotovostní služby do místa pojištění.
 • technická pohotovostní služba zajišťuje služby instalatéra, topenáře, zámečníka, elektrikáře, sklenáře a pokrývače.

Co ovlivňuje výši pojistného:

 • výše pojistné částky
 • výše zvolené spoluúčasti
 • rozsah sjednaných připojištění
 • lokalita místa pojištění s ohledem na možnost výskytu povodně, či vloupání.

Na co nezapomenout při sjednání:

 • správně stanovit dostatečnou pojistnou částku
 • zodpovědně zvolit rozsah pojistných nebezpečí
 • seznámit se s pojistnými podmínkami, zejména limity a případnými výlukami z pojištění
 • zjistit, zda při likvidaci škody, bude tato hrazena v cenách nových či cenách časových, obecných
Partneři
Kontakty

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.