Pojištění fotovoltaických – solárních systémů

Fotovoltaické - solární systémy

fotovoltaikySluneční energie je s vodou základní podmínkou života na Zemi.  Sluneční energii můžeme využívat pomocí fotovoltaických  systémů, které patří mezi obnovitelné zdroje energie. Fungují na principu přímé přeměny světla na elektrickou energii. Tyto systémy jsou schopné vyrábět elektrickou energii i bez přímého osvícení  na základě tzv. difúzního záření. Od 1.1.2006 je v České republice  účinný zákon č. 180/2005 O podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

 

Výhody solární energie

  • obnovitelné zdroje enegie
  • šetří přírodní zdroje  a snižuje emise škodlivin
  • přímá přeměna světla na elektrickou energii ve fotovoltaickém článku
  • přímá přeměna energie nevytváří žádný odpad, popílek, hluk, plyn ...

Větrné a malé vodní elektrárny

  • možnost pojištění  také na principu "allrisks".

Pojištění

  • již v průběhu instalace a montáže systému
  • běžného provozu zařízení
  • případné škody vzniklé přerušením provozu
  • proti  všem pojistným nebezpečím " allrisks" :
  • živel, krupobití, vichřice, tíha sněhu a námrazy
  • povodně, záplavy, zemětřesení
  • odcizení, vandalismus,
  • škody na elektronických prvcích .....
Partneři
Kontakty

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.