Pojištění domácnosti

Majetkové pojištění domácnost Pojištění domácnosti je pojištěním souboru movitých věcí, nacházejících se na místě pojištění, tvořících zařízení domácnosti a sloužící jejímu provozu nebo uspokojování potřeb členů pojištěné domácnosti.  Pojištěny mohou být též součásti stavby a příslušenství budov jako např. plovoucí podlaha, kuchyňská linka, obklady stěn a stropů apod.

Pojištěným místem jsou obytné prostory bytu na uvedené adrese a v některých případech i prostory mimo tento byt, jako např. půda, sklep či jiné nebytové prostory.

 

 

Základní pojištění se vztahuje na škody způsobené:

 • požárem, výbuchem nebo přímým úderem blesku
 • pádem letadla, popř. jeho části nebo nákladu
 • povodní nebo záplavou
 • vichřicí nebo krupobitím
 • sesouváním půdy nebo sněhových lavin
 • pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů
 • tíhou sněhu nebo námrazy
 • zemětřesením
 • vodou vytékající z vodovodního zařízení
 • odcizením věcí krádeží vloupáním nebo loupeží
 • vandalismem

Připojištění  dalších rizik : 

 • rozbití skel v oknech a dveřích
 • škody způsobené nepřímým bleskem
 • poškození elektronických přístrojů následkem indukovaného přepět
 • poškození elektronických přístrojů náhlým podpětím
 • loupežné přepadení
 • zneužití platebních karet, pokud byy odcizeny při pojstné události
 • rozbití sklokeramických varných esek
 • únik vody z akvária ....  

Pojištění odpovědnosti  za škodu občanů

 • náhrada škody třetím osobám, za níž odpovídá pojištěný nebo osoby žijící s ním ve společné domácnosti. Více ...

ASISTENČNÍ SLUŽBY

Bezplatné asistenční služby jsou poskytovány jako součást sjednaného pojištění domácnosti nebo nemovitosti a  jsou zajišťovány  smluvními partnery pro poskytování asistenčních služeb.

Rozsah služeb je poskytován dle pojistných podmínek jednotlivých pojišťoven, např.:

 • urgentní služby mohou být využívány 24 hodin denně, 365 dní v roce. Lze je využívat opakovaně, a to po celou dobu účinnosti Vaší pojistné smlouvy.
 • v případě havarijní situace vyžadující bezodkladné řešení, kterou není pojištěný schopen vyřešit vlastními silami nebo jiným obvyklým způsobem včetně zabouchnutí klíčů (dále jen "stav nouze"), organizace vyslání technické pohotovostní služby do místa pojištění.
 • technická pohotovostní služba zajišťuje služby instalatéra, topenáře, zámečníka, elektrikáře, sklenáře a pokrývače.

Co ovlivňuje výši pojistného:

 • výše pojistné částky
 • způsob zabezpečení
 • výše zvolené spoluúčasti
 • lokalita místa pojištění s ohledem na možnost výskytu povodně, či vloupání
 • pojištění věcí mimořádné hodnoty (např. starožitnosti, šperky, klenoty apod.)

Na co nezapomenout při sjednání:

 • správně stanovit dostatečnou pojistnou částku
 • zodpovědně zvolit rozsah pojistných nebezpečí
 • seznámit se s pojistnými podmínkami, zejména s podmínkami zabezpečení a výlukami z pojištění
 • zjistit, zda při likvidaci škody, bude tato hrazena v cenách nových či cenách časových, obecných
Partneři
Kontakty

605 285 821 603 531 787

kam za námi

ALIANCE J.K.L. Finance spol. s r.o.